ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

Учредителен акт

Днес, 11 ноември 1992 година в град София, ръководени от желанието за обединяване усилията и интересите на финансовите институции и специалисти:

  •  за съхранение и развитие на българските банкерски традиции;
  •  за подпомагане и развитие на банковото и финансовото дело в България;
  • за организиране на широка образователна дейност в областта на банковото и финансов дело;
  • за обучение, квалификация и специализация на кадри;
  • за финансово и организационно подпомагане на научната и приложно- изследователската дейност в областта на банкерството и финансите.

Подписаните по-долу
Заявяваме намерението си да учредим фондация на името на Атанас Буров на основата на наши дарения.


БСИ "МИНЕРАЛБАНК" ; "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"; "ТУРИСТСПОРТБАНК"; "БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ"; ТРАНСПОРТНА БАНКА" ; ТБ "БАЛКАНБАНК"; "СТОПАНСКА БАНКА"; КАЗАНЛЪШКА ТБ; МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ; "БАНКСЕРВИЗ" ; ФБК "105"; ФБК "КАПРИКОРНУС" РУБИКОН" -
вестник "ПАРИ"; Ценимир Братоев; Андрей Пръмов.

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"