ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it! 
 

Стипендии "Буров"

Фондация "Атанас Буров" отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности.

Стипендията е в размер на 180 лева месечно и се получава през деветте месеца от съответната академична година.

Стипендиантите се определят с конкурс, който се провежда през ноември.

Виж секция "Конкурси"

Право на участие имат  студенти, които се учат в редовна форма на обучение, със  завършен най-малко трети курс  и  успех от цялото следване много добър (5.00). От кандидатите се изискват разработки на актуални за банковия и финансов сектор теми.

За студентите-стипендианти на фондацията е  въведено настойничеството от членове на Сдружението "Клуб на стипендиантите"Буров". Настойниците ги  подпомагат в изграждането на адекватна мотивация и професионална ориентация в процеса на обучение.

От 1993 до сега по тази програма са предоставени над 427стипендии.  Около 60 на сто от всички стипендианти са приети на работа в банките и индустриалните компании-настоятели във фондацията.

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"