ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!


 
 

Стипендия "Д. Балабанов"

Стипендия на името на учредителя на фондацията и неин пръв изпълнителен директор в размер на 200 лева месечно.Отпуска се за деветте учебни месеца на академичната година.

Стипендиантите се определят с конкурс, в който могат да участват студенти от висши учебни заведения в България, със завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване най-малко много добър.

Конкурсът се състои от представяне на есе по важни за икономическото развитие на страната въпроси и събеседване с комисия от представители на настоятелите. Той протича през месец ноември всяка година, а успешните кандидати се обявяват в началото на месец декември. 

Виж секция "Конкурси"  


 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"