ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

Стипендии за ученици

Стипендии се отпускат и за ученици от професионални гимназии по икономика. От 2001 г. за тези ученици са отпуснати 50 стипендии.

През 2007г. ще бъдат отпуснати 15 бр. стипендии.Степендиантите се определят с конкурс.

Стипендията е в размер на 60 лева месечно за 9-те учебни месеца.

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"