ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

 
 

Обща информация

Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите  за последваща успешна трудова реализация. Създаденото през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор и индустрията.

Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в банкирането, управлението на финансови активи и инвестициите.

През 2007 г. ще се проведат следните модули от Лятното училище:
“Управление на риска” 21-27 април 2007;
“Банкиране на дребно” 21-27 април 2007;
"Инвестиционно банкиране" 7-13 юли 2007.
     
Целта е студентите да бъдат запознати с:
 -новите изисквания към управлението на пазарния, кредитен и операционен риск в банки и финансови институции;
 -разработването, управлението и продажбата на банкови продукти за граждани, домакинства и МСП;
 -управлението на финансови активи, алтернативни инвестиционни решения, сливания и поглъщания;
 -спецификата на една нова професия в публичните компании. 
 
Ще бъдат идентифицирани също така студенти с потенциал за реализация в сектора след завършване на образование. 
 
В училището може да се участва по два начина:
 
а) безплатно
За финансираното от фондацията участие могат да кандидатстват студенти, които се обучават в редовна форма по финанси, банково дело или дурги икономически специалности във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко 3-ти курс, успех от цялото следване най-малко много добър (4.50) и владеят английски език.
Чрез конкурс ( виж Конкурси ) за всеки модул ще бъдат определени по 20 студенти, които ще участват безплатно.
 
б) платено
За платената форма на участие могат да кандидатстват студенти, които се обучават по икономически дисциплини в университети в България или чужбина и имат завършен най-малко 5-ти семестър. 
 
Кандидатите за безплатно участие мога да заявят интерес само за един от модулите.
 
На участниците се издава удостоверение за успешно завършен курс на обучение.
 
Училището се провежда в Центъра за квалификация на Национална агенция по приходите, Банкя, ул. Кирил и Методий № 31. Участниците се настаняват в стаи по двама, с телевизор, кабелна телевизия и телефон. Учебните зали са климатизирани и оборудвани с компютърна и мултимедийна техника.

 

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"