ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!
 
 

Обща информация

Фондацията и инвестиционна компания "Елана"- неин настоятел реализират образователна програма, наречена "Академия по инвестиции".

Тя има за цел да популяризира инвестиционните възможности в България и да направи достъпни и разбираеми понятия, свързани с личните и фирмени инвестиции за по-широката публика и особено за младите хора и студентите.

В рамките на академията се организират публични лекции в университетите, конкурси за есета сред студентите, обучения за журналисти, публикации/излъчване на образователни материали в медиите.

През 2004 г., в рамките на Лятното училище на фондацията, експерти на ИП "Елана", академични преподаватели и банкери обучиха 14 студенти по въпросите на инвестиционното банкиране.

В проведения през май-юни 2004 г. студентски конкурс за есе на тема "Как да управляваме личните си инвестиции в България"взеха участие 46 студенти от УНСС, СФ на СУ, С.А. "Д.А.Ценов", Икономически университет-Варна, НБУ, ЮЗУ "Н.Рилски"-Благоевград, АУБ, ПУ "П.Хилендарски", ВСУ "Черноризец Храбър".

Журито, председателствано от проф.Пламен Орешарски – заместник-ректор на УНСС присъди първа награда на Страхил Печилков- студент по "Макроикономика" в Стопанския факултет на СУ. Той получи преносим компютър Хюлет Пакард. Две втори награди / стипендии "Буров" за академичната 2004/2005 г./ спечелиха Искрен Славов и Розалия Петкова, студенти по "Финанси" и "Международни икономически отношения" в УНСС, а с трета награда- специализирана литература беше отличена Ралица Димитрова, студентка по "Финанси" в УНСС.  

"Академията по инвестиции" предоставя  възможност на студенти да популяризират нови методи и практики, използвани в управлението на  инвестициите и подпомага финансово техни проекти за разработването на модели за управление на риска и инвестиционни портфейли с практическо приложение.

 

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"