ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!
 
 

Публични лекции

През март-април 2004 г. бяха осъществени публични лекции на г-н Камен Колчев –председател на СД на "Елана Холдинг" АД на тема "Възможности за финансови инвестиции в България" пред студенти от Стопанска академия "Д.А.Ценов", Свищов, Икономически университет-Варна, ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград и Стопанския факултет на СУ.

През м. декември такава лекция беше изнесена пред студентите от Нов Български Университет, София.

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"