ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

 
 

Конкурс за есе

Конкурс за студентско есе “Конвергенция на българската икономика и европейските фондове”

Организиран от СА “Д. А. Ценов” със съдействието на Българска търговскопромишлена палата, Българска стопанска камара, фондация “Атанас Буров”.

Първа награда: Есе на тема "Българският бизнес и европейските фондове - конвергенция, развитие, перспективи" -Гергана Димитрова Йорданова -ІV курс "Финанси"   

Втора награда: Есе на тема "Българският бизнес и европейските фондове - конвергенция, развитие, перспективи"- Петя Петева Петрова - ІІІ курс "Финанси"

Трета награда: Есе на тема "Българският бизнес и европейските фондове - конвергенция, развитие, перспективи"- Цветелина Валериева Ненкова - ІІ курс "Финанси"  
   

  

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"