ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

 
 

Семинари за ученици

Като част от “Академията за инвестиции”, фондация “Атанас Буров” финансира и организира съвместно с Комисията за финансов надзор и Министерството на образованието и науката образователен семинар «Небанков финансов сектор в България».
 
Тази година той  се провежда от 1 до 6 април 2007 г.  в Центъра за квалификация на НАП в гр. Банкя.  В него участват 20 ученика и петима учители.
 
Програма 
 
2 април /понеделник/
 
Основна Тема: Роля на финансовите пазари. Комисия за финансов надзор – функции и значение
Лектор: Апостол Апостолов, председател на КФН

Основна Тема: Капиталов пазар
Лектори: Борислав Богоев, управител, ИП „Сомони 2001”, Христина Димитрова експерт, КФН, Владислава Райкова, началник отдел, КФН
 

3 април  /вторник/
 
Посещение в Комисиата за финансов надзор
Посещение на ИП '"Сомони 2001"
Посещение на Българска фондова борса - София АД
Посещение на ИД "Елана'" 

4 април  /сряда/

Основна Тема: Застрахователен пазар 
Лектори: Ценка Божилова, директор, "Интерамерика-България", Стефан Стоилков, директор, КФН, Николай Петров, началник отдел, КФН
 

Посещение на застрахователно дружество - ЗПАД  "Алианц България" 
Посещение на здравноосигурително дружество - "Български здравноосигурителен фонд" АД
 
5 април  /четвъртък/
 
Основна тема: Осигурителен пазар
Лектори: Валентина Динкова, директор, КФН, Надка Дикова, директор, КФН, Любомира Язаджиева, главен експерт юрист, КФН

Посещение на пенсионноосигурително дружество - ПОК "Доверие" АД


Официална церемония по връчване на удостоверенията за участие в програмата "Небанков финансов сектор в България" и коктейл – 17.00ч. в КФН 

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"