ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

Студентско творчество

“Академията за инвестиции” предоставя възможност за участие на студенти в популяризиране на нови методи и практики, използвани в управлението на  инвестициите. 


В публикуваната презентация  “Пазарен риск. Иновационни стратегии и инструменти за управлението му”, подготвена от студенти по финанси в УНСС ще намерите информация за: 

Фючърси, екзотични суапи

Сложни опционни стратегии, екзотични опции

Деривативи с фиксиран доход, продукти със защитен капитал

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"