ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it! 
 

Дискусия

На 2 декември 2004 в зала "Десислава" на Гранд-хотел "България" се състоя организирана от фондацията и Финансово-счетоводен факултет на Университета за национално и световно стопанство организират дискусия на тема " ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПОЛИТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ".
В стъпителни изказвания направиха Ивайло Калфин, Икономически съветник на Президента на Република България ; Димитър Костов, Изпълнителен директор на ТБ Алианц България АД и Камен Колчев, Председател на СД на Елана Холдинг АД.


В нея взеха 62-ма представители на академичната общност, парламента, банковия и финансовия сектор, не правителствени организации и медии, сред тях Иван Искров- управител на БНБ, народните представители Валери Димитров, председател на Икономическата комисия на НС, Сергей Станишев, Георги Пирински, Петър Димитров, Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, Божидар Данев, председател на БСК, Милена Ангелова , изпълнителен директор на АИКБ, Стою Неден, председател на Асоциацията на инвеститорите. Сред участниците бяха и преподаватели и студенти от Стопанска академия- Свищов, Икономически университет-Варна, ЮЗУ- Благоевград, АУБ, "УНСС и Стопанския факултет на СУ.

Текст на дискусията

 

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"