ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it!

Носители на наградите

Банково и финансово управление
1994 - Димитър Димитров
1995 - Чавдар Кънчев
2000 - Чавдар Кънчев (златен приз "Буров")
2001 - Виолина Маринова
2002 - Красимир Ангарски 
2003 - Стилян Вътев
2004 - Радка Тончева
2005 - Димитър Желев
2006 - Светослав Гаврийски
 
Индустриално управление
2000 - Пламен Бобоков
2001 - Андрей Евтимов
2002 – Красимир Станев
2003 - Жечко Кюркчиев
2004 - Сашо Дончев
2005 - Константин Петров
2006 - Симеон Пешов

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"