ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it! 
 

Клуб "Буров"

Клубът обединява бивши и настоящи стипендианти на фондацията, които  желаят започващите  сега своята кариера млади хора да имат повече  възможности за адекватна и достойна реализация.
Той е учреден през 2001 г., а през 2002 е основано и “Сдружение на стипендиантите "Клуб Буров" като нестопанска организация. Дейността му е насочена към подпомагане професионалното развитие и квалификация на неговите членове и развитие на традициите на фондацията.
Клубът “Буров” организира ежемесечни срещи, предоставя консултации и информация на своите членове, подпомага контактите им с бизнес средите и активно съдействат на фондацията при  реализацията на нейните програми.
Клубът има свой уеб сайт  http://burovclub.org

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"