ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it! 
 

Училища "Буров"

Средните училища в страната, които носят името на Атанас Буров са професионални гимназии по икономика и бизнес администрация в градовете Варна, Горна Оряховица и Панагюрище. Те са ядрото на мрежата от училища, избрали за свои патрон големия български финансист, банкер, държавник и родолюбец  и са  пример за интеграция на обучението с практиката. Техните ученици извършват  ценна изследователска и популяризаторска дейност за обективно представяне на личността на Атанас Буров.   През 2001 г. учителите и учениците от СПГ “Атанас Буров”, Панагюрище поставиха  паметна плоча и православен кръст на мястото на първоначалното погребение на Атанас Буров в околностите на  Пазарджишкия затвор, а през 2003 г., поставиха пред гимназията   мемориален знак. Върху сградата на  ПГЛПИ “Атанас Буров”в Горна Оряховица е поставен първия барелеф на патрона в страната.  

Отличните ученици от тази мрежа имат възможността да получават  стипендии, предоставяни от фондацията. Заявявайки своята подкрепа за развитие на образование по-близко до потребностите на реалната икономика, фондацията оборудва и обзаведе учебен кабинет по счетоводство и банково дело в ПГЛПИ “Атанас Буров” в гр. Горна Оряховица и учебно-иновационен център в СПГ“Атанас Буров” в гр. Панагюрище. Средствата за двете дарения в размер на 41 000 лева са предоставени от настоятеля във фондацията “Корпоративна търговска банка” АД.

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"