ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisment
https://prolesanpure.com/
Fast weight loss!
Check it!
SUPRAVENIC
The natural way to fight atherosclerosis
Check it! 
 

Вести

Национално състезание по икономика и счетоводство

 

На 12 и 14 май 2007 г. се проведе първото национално състезание по икономика и счетоводство за ученици от професионалните гимназии по икономика в страната.

 

Състезанията се организираха  по идея на фондация “Атанас Буров” с нейната финансова подкрепа и със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Домакин на състезанието по икономика, състояло се  на 12 май 2007 г.  беше Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” в Свищов. В него участваха 34 ученици от 12 клас от всички професионални гимназии по икономика.

 

Състезанието  по счетоводство се проведе в Горна Оряховица на 14 май 2007 г., а негов домакин беше Професионалната гимназия по лека промишленост и икономика “Атанас Буров”. Тук участваха 43 ученика.  

 

Две комисии - едната по счетоводство, председателства от д-р Румяна Пожаревска, Главен асистент в катедра “Счетоводство и анализ” към Финансово-счетоводен факултет на УНСС и по икономика, оглавявана от доц. д-р Любен Кирев, ръководител на катедра “ Обща теория на икономиката” в Стопанска  академия “Д.А.Ценов” следяха за  спазването на регламентите и верността на компютърните оценки.  

 

Класираните на първите три места получиха грамоти и 180,150 и 100 лева, съответно. Те им бяха връчени от Областния управител на великотърновска област г-н Никифоров, кмета на Г.Оряховица г-н Н.Колев и члена на УС на фондацията г-н Ж. Кюркчиев.

 

Лятно училище

 

На 27 април 2007 г., участниците в първите два модула от Лятното училище на фондация – “Управление на риска” и “Банкиране на дребно” получиха своите удостоверения.

 

В обучението по банкиране на дребно се включиха 21 студенти, които бяха обучавани от експерти от  ТБ Алианц България, Булбанк, Райфайзенбанк /България/,О Б Б, Б Н Б и Ф Г В Б. В модела, посветен на управлението на банковите рискове, участваха 18 студенти. Техни лектори бяха експерти от   Б Н Б   , Банка “ДСК”, Уникредит Булбанк, Насърчителна банка и Стандарт Асет Мениджмънт. 

 

Удостоверенията връчиха г-н Румен Симеонов, бъдещ подуправител на Б Н Б и г-н Св. Гаврийски, главен  изпълнителен директор на ТБ Алианц България.

 

Общо събрание на настоятелите

 

Проведеното на 12 април 2007 г. Общо събрание на настоятелите одобри отчета на Управителния съвет за дейността и изпълнението на бюджета за 2006 г. и прие програма и бюджет за 2007 г. Приети бяха и изменения в устава. За нови членове на УС бяха избрани г-жа Ваня Василева, г-жа Данета Желева, г-н Жечко Кюркчиев, г-жа Росица Балабанова и г-н Сашо Дончев.Ти Би Ай Асет Мениджмънт и г-н Пеньо Хаджиев бяха приети за нови настоятели на фондацията. За председател на новия УС беше преизбрана г-жа Виолина Маринова.

 

 

 

Семинар “Небанков финансов сектор”

 

На 5 април 2007 г. , в К Ф Н бяха връчени удостоверенията на участниците в традиционния семинар за ученици от професионалните гимназии по икономика в страната “Небанков финансов сектор”. Семинарът се организира съвместно с Комисията за финансов надзор и М О Н. В него взеха участие 20 ученици и 5 учители. Удостоверенията връчиха г-жа Е. Виткова-заместник-министър на образованието, г-н А.Апостолов-председател на К Ф Н и г-жа В.Маринова-председател на У С на фондацията.

На събитието присъстваха и представители на управляващи дружества, застрахователни и осигурителни компании и БФБ, които бяха домакини на практическите посещения на учениците, както и председателят на БАУД г-н Ст.Тошев.

 

 

132 години от рождението на Атанас Буров

 

На 30 януари 2007 г. се навършват 132 г. от рождението на патрона на фондацията. Неговото име и дело са символ на обединение в името на демокрацията и стопанския напредък на страната, на духовното й и икономическо интегриране с европейските народи.

По този повод в бр. 4/27.01.2007 г. на в. БАНКЕРЪ е публикувана статия “Кога разумът става капитал. Патриархални уроци по мениджмънт”, а учениците от СПГ “Атанас Буров”, Панагюрище посветиха на тази годишнина  специален брой на своя вестник “Бъдеще”. В деня на своя патронен празник гимназията  получи сертификат от Moody International GmbH за сертифициране по ISO- 9001:2000 . СПГ “ Атанас Буров” е първото училище в България с подобен сертификат за управление на качеството в образованието. 

Отрит беше и четвъртия компютъризиран  кабинет в гимназията, обзаведен с дарение от “Асарел Медет”.

Учениците и преподавателите от ПГЛПИ “Атанас Буров”, Горна Оряховица отбелязаха датата  с поставяне на венец на площада, носещ името на А.Буров и специално предаване на училищното радио.

 

 

 

 
© 2004 фондация "Атанас Буров"